Ruwbouw

Afbraak van te renoveren delen
Metselwerken van nieuwbouw/heropbouw tot het aanpassen van raam/deuropeningen
Plaatsen van I-profielen en steunkolommen met eigen kraan

Houtskelet: ecologisch, lichte structuur daar waar nodig, snelle opbouw